Sản phẩm

Chúng tôi liên tục cải tiến chất lượng và mẫu mã sản phẩm keo dán để đáp ứng nhu cầu của khách hàng đặc biệt là trong ngành sản xuất đồ gỗ nội thất. Đối với thị trường Việt Nam, chúng tôi sản xuất hai dòng sản phẩm keo dán nước: Dòng sản phẩm keo dán chứa hai thành phần (EPI) CU Series; và dòng sản phẩm keo dán chứa một thành phần CH Series. Những sản phẩm trên được sử dụng trong ngành sản xuất và chế biến gỗ nội thất.

Hiện nay, chúng tôi đang có kế hoạch đưa vào thị trường những dòng sản phẩm keo dán CH series, CV series và CP series được dùng cho sản xuất thùng giấy Carton, giấy cuộn và film.

 • CH11
  Sản phẩm có độ kết dính trung bình. Chẳng hạn như dùng cho giấy, vải, trong chế biến gỗ nói chung
  Hàm lượng rắn (%) 29 - 32
  Độ nhớt (cps ở 30℃) 40.000 - 80.000
  Hàm lượng pH 3 - 5
  Đóng gói Xô 4kg, Thùng giấy 20kg, Xô 20kg, Thùng phi 200kg, Tank 1100kg
 • CH33XL
  Sản phẩm có độ kết dính thấp. Dùng để dập chốt cửa, khớp nối
  Hàm lượng rắn (%) 31 - 34
  Độ nhớt (cps ở 30℃) 8.000 - 12.000
  Hàm lượng pH 3 - 5
  Đóng gói Thùng giấy 20kg, Xô 20kg, Thùng phi 200kg, Tank 1100kg
 • CH42
  Sản phẩm có độ kết dính thấp lượng chất rắn cao. Dùng cho khớp nối và chối cửa
  Hàm lượng rắn (%) 40 - 44
  Độ nhớt (cps ở 30℃) 6.000 - 12.000
  Hàm lượng pH 3 - 5
  Đóng gói Thùng giấy 20kg, Xô 20kg, Thùng phi 200kg, Tank 1100kg
 • CH50W
  Dùng dán giấy. Rất thích hợp cuộn lại
  Hàm lượng rắn (%) 49 - 51
  Độ nhớt (cps ở 30℃) 4.000 - 12.000
  Hàm lượng pH 3 - 5
  Đóng gói Thùng giấy 20kg, Xô 20kg, Thùng phi 200kg, Tank 1100kg
 • CH67
  Sản phẩm có độ kết dính cao. Dùng ở đèn flash - chế biến gỗ nói chung
  Hàm lượng rắn (%) 34 - 36
  Độ nhớt (cps ở 30℃) 120.000 - 180.000
  Hàm lượng pH 3 - 5
  Đóng gói Thùng giấy 20kg, Xô 20kg, Thùng phi 200kg
 • CH77
  Sản phẩm có độ kết dính thấp thành phần chất rắn cao. Dùng để dập chốt cửa, đèn flash và chế biến gỗ nói chung
  Hàm lượng rắn (%) 50 - 52
  Độ nhớt (cps ở 30℃) 12.000 - 20.000
  Hàm lượng pH 3 - 5
  Đóng gói Thùng giấy 20kg, Xô 20kg, Thùng phi 200kg, Tank 1100kg
 • CH77 LV
  Loại có độ dính cực thấp CH77
  Hàm lượng rắn (%) 32 - 35
  Độ nhớt (cps ở 30℃) 135 - 165
  Hàm lượng pH 3 - 5
  Đóng gói Thùng giấy 20kg, Xô 20kg, Thùng phi 200kg, Tank 1100kg
 • CH135
  Sản phẩm có độ kết dính trung bình. Dùng trong chế biến gỗ - đèn flash
  Hàm lượng rắn (%) 34 - 36
  Độ nhớt (cps ở 30℃) 50.000 - 80.000
  Hàm lượng pH 3 - 5
  Đóng gói Thùng giấy 20kg, Xô 20kg, Thùng phi 200kg, Tank 1100kg
 • CU550
  Loại trung gian giữa CU3 và CU70. Loại 2 thánh phần. Dùng chế biến gỗ, nguyên liệu ép nhiều lớp
  Hàm lượng rắn (%) 50 - 56
  Độ nhớt (cps ở 30℃) 7.000 - 12.000
  Hàm lượng pH 6 - 8
  Đóng gói Xô 25kg, Tank 1200kg
 • CU3
  Loại keo dán 2 thành phần hiệu quả cao. Dùng chế biến gỗ, nguyên liệu ép nhiều lớp
  Hàm lượng rắn (%) 57 - 61
  Độ nhớt (cps ở 30℃) 7.000 - 12.000
  Hàm lượng pH 6 - 8
  Đóng gói Xô 25kg, Tank 1200kg
 • CU70
  Loại keo dán 2 thành phần thông dụng. Dùng chế biến gỗ, nguyên liệu ép nhiều lớp
  Hàm lượng rắn (%) 47 - 53
  Độ nhớt (cps ở 30℃) 6.000 - 12.000
  Hàm lượng pH 6 - 8
  Đóng gói Xô 25kg, Tank 1200kg
 • CU-H
  Keo dán cứng hóa chuyên dụng các loại CU
  Hàm lượng rắn (%) 100
  Độ nhớt (cps ở 30℃) 150 - 250
  Hàm lượng pH -
  Đóng gói Tank 5kg, Tank 25kg, Thùng phi 250kg
 • CV3007
  Kết dính giấy gia công phủ nhựa, nguyên liệu gỗ phủ sơn
  Hàm lượng rắn (%) 53 - 58
  Độ nhớt (cps ở 30℃) 1.800 - 3.000
  Hàm lượng pH 4 - 6
  Đóng gói Thùng giấy 20kg, Xô 20kg, Thùng phi 200kg, Tank 1100kg
 • CV3007MW
  Loại có độ kết dính cao CV3007
  Hàm lượng rắn (%) 54 - 57
  Độ nhớt (cps ở 30℃) 14.000 - 20.000
  Hàm lượng pH 4 - 6
  Đóng gói Thùng giấy 20kg, Xô 20kg, Thùng phi 200kg, Tank 1100kg
 • CV3007ST
  Loại có độ kết dính cao hơn CV3007MW
  Hàm lượng rắn (%) 54 - 58
  Độ nhớt (cps ở 30℃) 100.000 - 160.000
  Hàm lượng pH 4 - 6
  Đóng gói Thùng giấy 20kg, Xô 20kg, Thùng phi 200kg, Tank 1100kg

Đối tác