Liên hệ

Công ty TNHH Konishi Lemindo Việt Nam

Trụ sở chính & nhà máy

2C Dân Chủ, VSIP II, Khu liên hợp CN-ĐT-DV Bình Dương, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam.

Phone: (0650) 3 865 045 - Fax: (0650) 3 865 046

Đối tác